การเลือกใช้ linear guideway

ประเภท ส่วนประกอบ และการเลือกใช้งานของ LINEAR GUIDEWAY (รางสไลด์) แบรนด์ HIWIN จะประกอบด้วย 2 ส่วน
1. Block
2. Rail (ราง)

Linear-Square-Flange

Block แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่
1. แบบ square ( แบบไม่มีปีก )
2. แบบ Flange ( แบบมีปีก )

โครงสร้างภายใน Block นั้นประกอบด้วยลูกปืน 2 แบบ
1. แบบทรงกระบอก (Cylinder ball)
2. แบบทรงกลม (Ball)

และในแต่ละรุ่นจะมีจำนวนแถวของลูกปืนไม่เท่ากันนะคะ

การเลือกใช้งาน ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับ Load ที่เราต้องการใช้งาน
1) RG series : จะเป็นรุ่นทีมีลูกปืน 4 แถว เป็นทรงกระบอกตามรูป รับน้ำหนักได้มากที่สุดในขนาด size เดียวกัน
2) HG และ EG series : เป็นรุ่นที่มีลูกปืน 4 แถวเป็นทรงกลมตามรูป รับน้ำหนักได้ลดลงมาตามลำดับ
3) MG series : เป็นรุ่นที่มีลูกปืน2แถวเป็นทรงกลม รับน้ำหนักได้น้อยที่สุด

ภาพเปรียบเทียบการรับน้ำหนักและโครงสร้างภายในของ Block แต่ละรุ่น

 LINEAR GUIDEWAY TB

สาระน่ารู้เพิ่มเติม : สำหรับคนที่สงสัยว่า…ทำไมทรงกระบอกถึงรับน้ำหนักได้มากกว่า???

สาเหตุก็มาจากพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างการเคลื่อนที่ทรงกระบอกจะมีพื้นที่สัมผัสที่มากกว่าทำให้รับโหลดได้มากกว่านะคะ

รวมถึงจำนวนแถวของลูกปืนถ้ามีจำนวนแถวมากกว่าก็จะเฉลี่ยรับน้ำหนักโหลดได้มากกว่าด้วย