service

วิธีการซ่อม board drive motor RCX340

      เนื่องจากลูกค้าพบปัญหา Robot Alram Disconnec Axis ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการที่ board dive motor เสีย จึงต้องทำการทดสอบว่าบอร์ดใดเสียเพื่อแก้ไขได้ตรงจุด

อ่านต่อ คลิ๊ก...

 

การทดสอบรอบการทำงานของ Yamaha Scara Robot

      การทดสอบ การเคลื่อนที่ 2 รูปแบบ สมมติฐานในการจับและวางชิ้นงาน โดยมีชิ้นงาน 2 ตำแหน่ง ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของหุ่นยนต์โดยกำหนดรูปแบบการใช้แขนของหุ่นยนต์คือ

  1. ใช้แขนซ้ายตลอดการจับและวางชิ้นงาน
  2. ใช้แขนซ้ายและขวาในการจับและวางชิ้นงาน

        โดยมีตำแหน่งที่ต้องวางตำแหน่งเดียวกันเพื่อทดสอบเวลาในการทำงานต่อชิ้น

อ่านต่อ คลิ๊ก...