วิธีการซ่อม board drive motor RCX340

วิธีการซ่อม board drive motor RCX340

      เนื่องจากลูกค้าพบปัญหา Robot Alram Disconnec Axis ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการที่ board dive motor เสีย จึงต้องทำการทดสอบว่าบอร์ดใดเสียเพื่อแก้ไขได้ตรงจุด

 

วิธีการตรวจเช็ค board dive motor แกน x,y,z,r RCX340

1.ถอดอุปกรณ์ต่างๆของ Controller RCX340 เพื่อให้เข้าถึงบอร์ดที่ต้องการตรวจสอบ

2 ตรวจสอบสถาพโดยรวมว่ามีรอยไหม้หรือมีการลัดวงจรหรือไม่

3 ตรวจสอบคาบน้ำมันที่เกิดจากการใช้งานและทำความสะอาด

4.ทำการทดสอบโดยให้บอร์อดที่ใช้งานได้ดีมาแทนที่เพื่อทดสอบการทำงานเรียงจากซ้ายไปขวาทีละตัว

5.ใช้โปรแกรม RCX-Studio ในการตรวจสอบ Alarm Robot Disconnect Axis หากยังแจ้งเตือนอยู่ ก็แสดงว่ายังมีบอร์ดที่เสียอยู่ ทำการถอดเพื่อเปลี่ยนบอร์อดใหม่เข้าไปแทนที่ ทำซ้ำจนครบทุกบอร์ด

 

ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ของ Controller RCX340
รูปที่ 1
รูปที่ 2

      1. ถอดฝาเคสด้านล่าง โดยการคลายน็อตด้านล่างของเครื่อง จะพบถ่าน 4 ก้อน ของ board drive motor แต่ละแกน X,Y,Z และ R ตามลำดับ ตามรูปที่ 2

รูปที่ 3
      2. ถอดเคสด้านหน้าและด้านล่าง ตามรูปที่ 3
รูปที่ 4
      3. ถอดเคสด้านข้างเพื่อที่จะถอด Option Card ตาม รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
      4.ถอด Option Card ออก ตามตัวอย่าง รูปที่ 5 และ รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
      5.ถอดบอร์ดด้านบนออก โดยการถอด connector และ น็อต เมื่อถอดบอร์ดบนออกได้สำเร็จจะเห็น board drive motor อยู่ด้านหลังของบอร์ด โดยจะเรียง ดังนี้ 10X 05Y 05X และ 05Y ตามลำดับ
รูปที่ 9

      6.เริ่มทำการทดสอบโดยถอดบอร์ด ที่ 1 คือ 10X และใส่บอร์ดดีที่เตรียมไว้แทนลงไป 

      เมื่อใส่แทนที่บอร์ดเดิมแล้ว จากนั้นให้ประกอบกลับคืนและทำการต่อไฟเลี้ยง,ต่อ robot เข้า Controller RCX340 ตรวจเช็คอุปกรณ์จุดต่อสายให้เรียบร้อย จากนั้นเปิดไฟ และตรวจสอบ Alarm โดยการเข้า Software RCX-Studio เชื่อมต่อ และเข้าที่ฟังก์ชั่น Check Alarm เพื่อตรวจสอบ Alarm Robot Disconnect Axis ว่ายังแจ้งเตือนอยู่หรือไม่ หาก Alarm ยังไม่หาย ให้ถอด Controller RCX340 เพื่อใส่ board drive motor ตัวอื่นที่เตรียมไว้ใส่แทนบอร์ดเดิม